About Us

Amazing Family Network (AFN) adalah satu Komuniti yang menjalankan perniagaan berasaskan Network Marketing.

Visi AFN :  Untuk Menjadi rangkaian keluarga yang paling berjaya dalam dunia network marketing dengan melahirkan ramai jutawan-jutawan yang mempunyai kesihatan yang optima dan kejayaan yang menyeluruh.

Misi AFN :
 1. Kami membuat apa yang betul.
 2. Kami menyebarkan maklumat.
 3. Kami mewujudkan impian.
 4. Kami berkongsi kejayaan.
 5. Kami menyediakan peluang.
Latihan dan sokongan yang disediakan oleh AFN:
 1. Seminar kesihatan.
 2. Seminar kepimpinan.
 3. Alat bantu perniagaan.
 4. Latihan sambil bekerja.
 5. Bisnes fasilitator.
 6. Sistem duplikasi yang efektif.
 7. Penganugerahan.